Recruiment anouncement

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Đại phó
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Đại phó

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy 2
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy 2

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy trưởng
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy trưởng

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Thuyền trưởng
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Thuyền trưởng

- Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker- Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế

Customer

PACIFIC PETROLEUM TRANSPORT AND LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY

Add: 9th Floor, VNPT Building, No. 1487 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Phone: (84-28) 3535 3359-3535 3369

Fax: (84-28) 3535 3389

Email: pacific@pptsg.com.vn

 

Sign up for the newsletter