Banner

Thông báo tuyển dụng

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Đại phó
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Đại phó

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy 2
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy 2

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy trưởng
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Máy trưởng

Một thuyền bộ đi tàu dầu. Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế.
Công ty PACIFIC Tuyển dụng Thuyền trưởng
28/08/2019

Công ty PACIFIC Tuyển dụng Thuyền trưởng

Loại tàu: Tàu dầu / Oil Tanker - Phạm vi hoạt động: Hoạt động nội địa và tuyến quốc tế

Khách hàng đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VÀ HÀNG HÓA PACIFIC

Địa chỉ: 15 Mỹ Giang 1B, Khu Mỹ Giang 1, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5413 6789-5413 7979-5411 1112 - Fax: 028. 5415 5959

Email: pacific@pptsg.com.vn

Đăng ký nhận bản tin